Lakvattensprojektet

Vi på Rambo är glada att kunna meddela att vi kommer att påbörja ett viktigt projekt för lakvattenrening på Sivik under året. Detta initiativ är ett stort steg framåt i vårt arbete för att skydda vår miljö och främja hållbarhet.

Lakvattnet från Sivik har under många år renats av Leva, men arbete pågår nu för att rena vattnet ytterligare och lokalt på Sivik för att därefter avleda vattnet till en egen utloppsledning. Genom att fokusera på att ta bort skadliga ämnen som PFOS och kväve från lakvatten, strävar vi efter att förbättra vattenkvaliteten och minska vår miljöpåverkan. PFOS är en svårnedbrytbar kemikalie som kan vara skadliga för både människor och djur, medan överskott av kväve kan leda till övergödning av våra vattenmiljöer. Med hjälp av avancerade reningsmetoder arbetar vi för att minska dessa föroreningar så effektivt som möjligt.

Detta projekt är en del av vårt engagemang för att skapa en renare och hälsosammare miljö för oss alla. Vi är stolta över att kunna bidra till en hållbar framtid genom att investera i teknologier som skyddar våra vattenresurser och ekosystem.

Vi ser fram emot att dela våra framsteg med er och visa hur vi på Rambo aktivt arbetar för en bättre miljö. Denna sida kommer att uppdateras löpande allteftersom vi kommer vidare i projektet.

Tack för ert stöd i detta viktiga arbete!

Vad är lakvatten?

Lakvatten är vatten, ofta från nederbörd, som tränger igenom en deponi som exempelvis innehåller hushållsavfall. Under sin passage genom deponin samlar vattnet upp föroreningar som tungmetaller och salter, vilket gör lakvattnet förorenat.  Olika lakvatten är mer eller mindre förorenat och halter kan också variera över tid. Därför har alla som bedrivit deponering krav på sig att under minst 30 år efter att en deponi lagts ner följa halterna i lakvattnet genom vattenanalyser.

Byggnation av reningsanläggningen kommer att påbörjas redan under 2024 och vid årsskiftet ska den första etappen stå klar. Arbetet fortsätter sedan under kommande år.