Hemsorteringsbilen

 

 

 

 

 

 

 

Så här ser Hemsorteringsbilen ut inuti. Skåpet är indelat i fyra kammare som håller materialet separerat hela vägen från ditt kärl till vår omlastningscentral. Respektive material lastas sedan för transport till vidare återvinning.

 

Bild: Renhållningen Kristianstad

På bilen finns en arm som vid tömning av ditt kärl tar tag i insatsen i kärlet och tömmer den i de övre två kamrarna. Kärlet töms i de två nedre kamrarna. Det är därför väldigt viktigt att du sorterar materialet rätt i ditt kärl.