Miljödiplomering

Miljödiplomera ditt företag och minska verksamhetens miljöpåverkan! Det motiverar miljöansvaret hos de anställda och spara både miljö, energi och pengar!

Vi förmedlar gärna kontakt till företag som kan lotsa er till miljödiplomering. Miljödiplomering är en enklare form av miljöledningssystem som passar små och medelstora företag som vill utveckla sitt miljöarbete.

Miljödiplomering är ett förenklat och prisvärt alternativ till miljöledningssystem som ISO 14001 och EMAS och har kärnan ur dessa system men är anpassat för just mindre företag och verksamheter. Diplomeringen kan vara ett första steg mot certifiering och ger dessutom goodwill och är ett användbart marknadsföringsverktyg som kan leda till bättre konkurrenskraft för företaget.

Det ni behöver göra inför en miljödiplomering är bland annat:

  •  Kartlägga verksamhetens miljöpåverkan.
  •  Planera och genomför förbättringar.
  •  Utbilda personalen i miljöfrågor.
  •  Återkommande följa upp och förbättra miljöarbetet.

Din vinst blir:

  • Du får kontroll över och minskar verksamhetens miljöpåverkan.
  • Du kostnadseffektiviserar verksamheten.
  • Företaget får en ökad konkurrenskraft.
  • Det skapar ett värde genom miljöprofileringen av verksamheten.
  • Diplomeringen är ett officiellt erkännande att verksamheten är på rätt väg i miljöarbetet.
  • Du har efter diplomeringen lagt grunden för att gå vidare och bli certifierad enligt ISO 14001.