Sorteringsguide

Julgran Sorteras som Trädgårdsavfall
Lämnas på Återvinningscentralen.
Julgranskula Sorteras som Restavfall
Läggs i vanliga soppåsen / påsen för restavfall.
Julgransfot Sorteras som Metallskrot
Lämnas på Återvinningscentralen.
Julgransbelysning Sorteras som Elektriskt & Elektroniskt avfall
Lämnas på Återvinningscentralen, i Samlaren (Obs! bara smått elavfall) eller där elavfall säljs.

Media