Du är här: HUSHÅLL / Så här källsorterar Du! / Farligt avfall
 
 
 
 
Länkar

 

 

Batteriinsamlingen

www.batteriinsamlingen.se

 

Välj kommun för att se var du kan
lämna Dina batterier:

 

Lysekil |Munkedal |Sotenäs |Tanum

Batteriinsamlingen

Kundservice

 

 

Vill du veta mer?

 

- kontakta kundservice

Telefon: 0523- 66 77 00

Mail: kundservice(a)rambo.se

 

Vi finns här för dig!

Farligt avfall

 

Farligt avfall

Foto: Jeffery Richt


Farligt avfall lämnas till våra Återvinningscentraler.

 

Med farligt avfall menas t ex.

 

  • Nagellack
  • Batterier (små)

  • Bilbatterier

  • Färgrester

  • Lösningsmedel

  • Oljerester

  • Bekämpningsmedel

  • Lysrör och glödlampor

  • Spraybyrkar

  • Andra kemikalier

 

Obs! Gamla mediciner bör du lämna på apoteket. Småbatterier kan 

lämnas på många återvinningsstationer.

 

När det farliga avfallet lämnas in  på Återvinningscentralen identifieras innehållet för hand. I synnerhet avfall som inte ligger i sin originalförpackning bör därför märkas innan det lämnas till insamling. Vissa avfall kan reagera med varandra och bli explosiva, omvandlas till lättflyktig gas eller på annat sätt övergå i en farligare form. Därför är det viktigt att de hålls väl åtskilda.

 

 

 

Vad händer med det Farliga avfallet?

 

Kemikalier och liknande avfall hälls över i större fat för vidare transport till slutlig behandling. Övrigt avfall paketeras också om för att transporten ska ske på ett säkert sätt.

 

Kemikalier

Foto: André de Loisel

 

Stora vitvaror plockas isär för hand för att ta ut miljöfarliga ämnen som kan finnas i dem. Sedan tuggas de sönder i stora fragmenteringsanläggningar. Efter det kan metallerna sorteras ut, mest stål men även aluminium och koppar, och återvinns till nyproduktion.

Äldre kylskåp och frysar innehåller miljöfarliga köldmedia och isoleringen innehåller freoner som behöver tas omhand separat. Först sugs köldmediet ut med hjälp av vakuum. Sedan plockas kompressorn isär och systemet töms på olja. Efter det tuggas de sönder i en sluten process för att kunna samla in freonet i isoleringen. Därefter sorteras metaller och plaster ut för att återvinnas som råvara i nyproduktion. Freonerna förbränns vid väldigt höga temperaturer eller omvandlas till saltvatten.

 

Andredeloisted

Foto: Andre de Loisted

 

Det mesta av det organiska farliga avfallet, exempelvis bekämpningsmedel, bränns i specialbyggda förbränningsanläggningar. Förbränningstemperaturen är högre och avfallet förbränns under längre tid än i vanliga anläggningar för avfallsförbränning. Reningen av rökgaserna är också mer avancerad.

 

Syror och alkaliskt avfall renas på våtkemisk väg eller genom neutralisering. Vid neutralisering kan farliga tungmetaller silas bort. Efter våtkemisk rening kan vissa syror och alkalier återvinnas.

Övrigt farligt avfall läggs på deponier som är särskilt byggda för att kunna ta emot farligt avfall. Kvicksilverhaltigt avfall kommer, enligt ett beslut av regeringen, att slutförvaras i bergrum.[källa:www.sopor.nu]

 


 

 

 

 

 

 

Sidan uppdaterades senast 2016-05-30
Ansvarig: Leif Larsson
 
DRIVS AV Powered by Tudo PRODUCERAT AV ITCONNECT.
      Copyright © 2017 RAMBO AB. | Webbkarta