Du är här: HUSHÅLL / Abonnemang och Taxor
 
 
Kundservice

 

 

Vill du veta mer?

 

- kontakta kundservice

Telefon: 0523- 66 77 00

Mail: kundservice(a)rambo.se

 

Vi finns här för dig!

Bestämmelser och Taxor

 

Avfallshanteringen utförs och utvecklas i linje med den renhållnings-ordning som har antagits av Lysekil, Munkedal, Sotenäs och Tanum kommun.

 

Renhållningsordning 

Renhållningsordningen består av två delar, en gemensam avfallsplan som har antagits tillsammans med Rambo, samt lokala avfallsföreskrifter som är specifika för varje kommun och har beslutas av kommunfullmäktige.
 

Renhållningtaxa


Renhållningstaxa och hämtningsintervall för hushållsavfallet är också specifika för varje kommun och beslutas av kommunfullmäktige. Ladda ner din taxa via länkarna till vänster.
 

I renhållningstaxan ingår mycket mer än bara sophämtning:


  • Återvinningscentraler - Mottagning och behandling av hushållens grovavfall och farliga avfall på ett miljöriktigt sätt.
  • Återvinningsstationer - Återvinning av förpackningar och tidningar
  • Hämtning av hushållsavfall vid fastigheten.
  • Hantering och förbränning av hushållsavfall.
  • Hämtning av matavfall vid fastigheten.
  • Hantering och rötning av matavfall.
  • Hämtning och återvinning av hushållens kyl- och frysar.

 

 

Generella riktlinjer för planering av avfallshantering

Här kan du läsa råd och anvisningar för framtagande av exempelvis detaljplaner

och bygglov.

 

 Handbok - Hushållsavfall Riktlinjer vid planering 2012.pdf (534 kB) 

 

Sidan uppdaterades senast 2017-01-09
Ansvarig: Anja Wallin
 
DRIVS AV Powered by Tudo PRODUCERAT AV ITCONNECT.
      Copyright © 2017 RAMBO AB. | Webbkarta