Du är här: FÖRETAG / Produkter och tjänster / Miljödiplomering
 

 

 

 

 

Leif Larsson

 

Kontakt Leif Larsson

leif.larsson(a)rambo.se

0523- 66 77 23

Miljödiplomering

 

 

Stärkt företagande genom miljödiplomering.

 

Miljödiplomera ditt företag och minska verksamhetens miljöpåverkan, motivera miljöansvaret hos de anställda och spara både miljö, energi och pengar!

 

Rambo samordnar miljödiplomering tillsammans med Lysekil, Munkedal, Sotenäs och Tanum kommun. Miljödiplomering är en enklare form av miljöledningssystem som passar små och medelstora företag som vill utveckla sitt miljöarbete.

 

Diplomeringen kan vara ett första steg mot certifiering enligt ISO 14001 och ger dessutom goodwill och är ett användbart marknadsföringsverktyg som kan leda till bättre konkurrenskraft för företaget.

 

Miljödiplomera ditt företag!

 

Ny utbildningsomgång för dig som vill skapa ordning och reda i miljöarbetet, minska företagets miljöbelastning och motivera miljöansvaret hos personalen.

Ring 0523-667700 för mer information!

 

 


  

 

Stärkt företagande genom miljödiplomering


Rambo samordnar tillsammans med respektive kommun miljödiplomeringen i Rambo-regionen. Miljödiplomering är ett miljöledningssystem för små/medelstora verksamheter. Det ger ditt företag en möjlighet att minska verksamhetens miljöpåverkan, motivera miljöansvaret hos de anställda och spara både energi och pengar. Det ger dessutom goodwill och ett användbart marknadsföringsverktyg
som kan leda till bättre konkurrenskraft för företaget.


Miljödiplomering är ett förenklat och prisvärt alternativ till miljöledningssystem som ISO 14001 och EMAS. Miljödiplomeringen har kärnan ur dessa system men är anpassat för just mindre företag och verksamheter.

 

 

 

Varför miljödiplomering?


  • Du får kontroll över och minskar verksamhetens miljöpåverkan.
  • Du kostnadseffektiviserar verksamheten.
  • Företaget får en ökad konkurrenskraft.
  • Det skapar ett värde genom miljöprofileringen av verksamheten.
  • Diplomeringen är ett officiellt erkännande att verksamheten är på rätt väg i miljöarbetet.
  • Du har efter diplomeringen lagt grunden för att gå vidare och bli certifierad enligt ISO 14001.

 

 

 

Vad innebär miljödiplomeringen?

 

  •  Kartlägga verksamhetens miljöpåverkan.
  •  Planera och genomför förbättringar.
  •  Utbilda personalen i miljöfrågor.
  •  Återkommande följa upp och förbättra miljöarbetet.

 

Hur går det till?

 

Miljöutbildningen genomförs vid 4 tillfällen á ca 2 timmar (kl 15.00–17.00)
under hösten och vintern 2013. Antalet deltagande i varje grupp är begränsat
till ca 8 företag. Mycket av arbetet sker under varje utbildningstillfälle. Vissa
delar får deltagarna göra själv på respektive företag med ett antal hemuppgifter
som redovisas till nästa träff.

 

Utbildningsmaterial

Utbildningsmaterial – Pärmen ”Miljödiplomering” som innehåller bl a fakta
kring miljö och miljöledning, exempel, checklistor och tips. Miljöhandledningen
och projektet följer strukturen i den internationella miljöstandarden ISO 14001
och är anpassad till de lokala miljöförhållandena i din kommun.

 

Miljörevision

Efter utbildningen erbjuds en miljörevision där “Checklista Standard för Miljödiplomering”utgör basen. Revisionen som sker på plats hos varje företag utförs av Rambos revisor. Ett Miljödiplområd bestående av representanter från Rambo och
din kommun är sedan den formella instans som godkänner diplomeringen.
Efter godkänd revision delas ett miljödiplom ut som utgör beviset för företagets
status i miljöarbetet. Diplomet delas ut vid något högtidligt och passande
tillfälle och är sedan giltligt ett år år från revisionstillfället. Därefter sker en
uppföljande revision. Vid godkännande i denna revision förlängs diplomet med
ytterligare ett till två år.

 

Kostnader

Utbildningsavgiften är 5 700 kr exkl moms per företag vilket inkluderar utbildningsmaterial och handledning. Varje företag kan delta med flera personer.
Revisionen och granskning av diplområdet för att erhålla utmärkelsen “Miljödiplomerat företag”, kostar 3 700 kr exkl moms plus licensavgift, för mindre
företag och företag med liten miljöbelastning. Från miljösynpunkt mer komplicerade
företag betalar något mer. Uppföljande revision kostar 2 500 kr exkl moms
plus licensavgift. Som komplement kan även erbjudas en grundläggande miljöutbildning för övrig personal i företaget.

 

Projektstart och Information

 

För mer information kontakta Leif Larsson på Rambo.
Tel 0523-66 77 23 alternativt 0706-49 42 95. Email leif.larsson@rambo.se


 

 


 

 

 

 

 

Sidan uppdaterades senast 2014-12-01
Ansvarig: Leif Larsson
 
DRIVS AV Powered by Tudo PRODUCERAT AV ITCONNECT.
      Copyright © 2017 RAMBO AB. | Webbkarta